Павлина
Воденичарова
66

Панагюрище - преференция №121

Павлина Воденичарова е родена на 11.11.1976-а година в Панагюрище. Завършва Минния техникум в Панагюрище през 1995-а година със специалност технолог – обогатител.

Трудовата ѝ дейност в периода 1997 – 2010 година е в „Ритон П“ АД като шивач и разпределвач. От 2010-а година работи като Регионален мениджър на Изи Асет Мениджмънт АД – офис Панагюрище.

Мотивацията ми да се кандидатирам за общински съветник в община Панагюрище се основава на работата за промяна на общинския модел на управление. Намеренията ѝ за бъдеща приоритетна дейност включват опазване и възстановяване на природното равновесие, най – вече преустановяване на незаконите сечи, ефективни мерки спрямо кучетата, опазване чистотата на местните реки, поддържане на речните корита на реките Луда Яна и Мареш чисти, поне в градските отсечки, ликвидиране на незаконните сметища, обръщане на специално внимание на общинското КИН (културно – историческото наследство) в частта му археология.