Пенчо
Георгиев Пандъков
66

Велико Търново - преференция №116

Кандидат за общински съветник

Пенчо Пандъков е еколог и хидробиолог. Упражнява свободна професия като биолог. Работи като експерт в управлението на водите и опазване на биологичното разнообразие. Участва в редица международни проекти в сферата на околната среда. Дейно се включва в природозащитни борби и начинания, както и в образователни  дейности за деца и младежи на екологична тематика.