Пенко
Шулеков
66

Пенко Шулеков е роден на 06.08.1953-а година в село Елшица, Панагюрище.
Завършва основното си образование в село Елшица, Панагюрище, а средното в ТМП „Темелко Ненков“- Димитровград.

Почти целият му трудов стаж е преминал в мините около родното му село – мина Радка и мина Елшица. Винаги е живял в родното си село Елшица, с подчертан интерес към местната политика. Понастоящем е пенсионер.

За участие в предстоящите местни избори го мотивира неглижирането на проблемите на малките села, отдалечени от общинския център, ниския им бюджет и възможности за развитие.