Петър
Красимиров Маринов
11

Търговище - преференция №108