Петър
Василев
66

Роден в гр.Разград на 29.07.1970 г. в семейство на работещи. Основно образование – завършено през 1984 г. в ОУ“Паисий Хилендарски“ – Разград, средно образование – завършено през 1989г. в тогавашния ТМТ“Шандор Петьофи“ – Разград. Висше образование, по специалността „Счетоводство и контрол“ завършено в СА“Д.А.Ценов“ гр. Свищов. Трудовата реализация, започва през 1996г. като данъчен инспектор в ТУДА – Разград. През 1999г. – гл.счетоводител на ЕООД“Търговия на едро“ Разград. От средата на 1999 г. до 2015г. – първо като гл. счетоводител, а от 2008г. като зам.директор на РЗОК – Разград. През 2015г. – Областен управител на Разградска област. От 2019г. и до момента регистриран земеделски производител – Пчеларство. От 2020 г. до настоящия момент Директор на Център за работа с бездомни деца и Център за обществена подкрепа към СНЦ“ЖАНЕТА“ Разград. Работил и като барман. От 1999г. и до момента, действаш счетоводител на свободна практика. Младши лейтенант, след положена военна служба. Семеен, баща на три пораснали деца, а от 2022 г. и дядо. През 2022г. завършена магистратура и по социални дейности в ШУ“К.Преславски“ Шумен. Към момента – втори и последен семестър на следдипломна квалификация във ВТУ“Св.св. Кирил и Методий“ В.Търново – специалност „Психология“. Множество курсове и обучения по социални дейности, супервизьор, обучител, 2-ро ниво по жестомимичен превод и други.