Пламен
Китипов
66

Варна - преференция №110

Пламен Китипов е строителен инженер, специалист във ВиК сектора, четвърто поколение варненец. Има над 30.годишен собствен бизнес в инвестиционното проектиране със стотици завършени проекти, включително като подизпълнител на най-големите проектантски, надзорни, строителни и инвестиционни компании у нас. Бил е експерт в общинската и областната администрация. Сега е общински съветник от “Демократична България” и председател на местната организация на “Да, България” във Варна. Има ясна визия за съществено оптимизиране на инвестициите в инфраструктурата на община Варна.