Пламен
Кръстев Петров
11

Шумен - преференция №104