Пламена
Стоева
66

Твърдица - преференция №111

Пламена Стоева е завършила магистър Английска филология във ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“. Владее отлично английски и френски език. Работила е като преводач редактор, журналист и медиен анализатор. Тя се интересува от екология и подобряване на образованието на днешната младеж. Обича да се разхожда из природата, занимава се с дизайн през свободното си време и вярва в доброто у всеки. Специалист е в сферата на образованието и е убедена, че то само по себе си е и човешко право, и необходимо средство за реализиране на други човешки права. Интензивно се занимава с Еразъм проекти, защото вярва, че те са пътека, която ще даде възможност на децата да опознаят света и себе си.

Професионалните й квалификации, опит и личностни качества й дават основание да смятам, че би допринесла благотворно за ефективността и качеството на работата на общинския съвет. Ако бъде избрана, ще работи за подобряване на образованието и отварянето на нови пътеки за учениците не само към най-елитните университети в България, но и света. Представяне на идеи в рамките на дискусията за подобряване на
опазване на флората и фауната на общината. Предлагане на нов стратегически подход за залесяване с цел развиване на чувство за отговорност и принадлежност у младите хора към родния край. Организиране на конференции относно борбата срещу обезлесяването и замърсяването на водоизточниците.
Максима: „Ние не наследяваме земята от нашите предци, ние я заемаме от нашите деца.“