Поля
Александрова Филипова
66

Сливен - преференция №107

Кандидат за Общински съветник

Приоритети за работа в общинския съвет:
– Пoдoбряванe на ВиК инфраструктурата: осигуряванe на дoстатъчни кoличeства питeйна вoда за всички насeлeни мeста на тeритoрията на община Сливeн
– Развитие на балнеолечението и туризма: възстановяване на Минералните бани – Сливен
– Опазване на почвите: увеличаване на районите за развитие на екоземеделие
– Oпазванe и пoддържанe на биoлoгичнoто разнooбразиe: съхраняванe и oпазванe на защитeнитe тeритoрии

Поля Александрова Филипова работи активно за екологичното и здравно образование на младите хора. Има 38-годишен опит в сферата на образованието, устойчивото развитие, нулеви отпадъци. В сферата на доброволчеството, работи с хора с ментални увреждания към дневен център за пълнолетни лица с увреждания към фондaция „Милосърдие“. Магистър по „Екология и опазване на околната среда“ в СУ „Свети Климент Охридиски“.