Радостин
Грудев
66

Бургас - преференция №113

Кандидат за Общински съветник

Приоритети за работа в общинския съвет:
– Изграждане и поддръжка на екологосъобразна градска инфраструктура
– Интегриране и отстояване правата на хора с увреждания
– Създаване на специални образователни центрове

Магистър по „Екология и опазване на околната среда“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски”.
Целия професионален път на Радостин Грудев е с основен приоритет работа за опазване на природата и околната среда. Притежава компетентности в контролната дейност по спазване на екологичното законодателство, както и опит в сферата на мониторинга на компоненти на околната среда.