Росен
Николаев Симеонов
14

Русе - преференция №112

Росен Симеонов е роден през 1977г. в гр. Русе. Женен, с две деца.

Завършва средното си образование в Икономически техникум “Елиас Канети”, специалност “Пазарна икономика” гр. Русе.

Притежава бакалавърска степен по Аграрна икономика и магистърска по Финанси от СА “Д. А. Ценов” гр. Свищов.

През 2022 завършва с отличие магистратура по Бизнес администрация в престижния английски университет Anglia Ruskin University.

Притежава 20 години международен управленски опит в сферата на логистиката и инвестициите.

Владее английски и руски език.