Ростислав
Кандиларов
66

Русе - преференция №109

Кандидат за Общински съветник

Приоритети за работа в общинския съвет:
– Чист въздух в Русе
– Промяна в модела на придвижване в Русе от масово ползване на личен автомобил към алтернативни видове транспорт
– Достъпна градска среда за хора в неравностойно положение
Ростислав Кандиларов е преподавател по физика в Русенски университет, метеоролог и океанолог по образование, градски велосипедист по душа. Активен радетел в борбата за чист въздух в родния си град Русе.