Румен
Николов
66

Мизия - преференция №104

Румен Николов e роден в Мизия. Завършва средното си образование в днешното СОУ „Васил Левски“, Мизия със специалност „Икономика, управление и финанси на търговията“. Завършва висшето си образование, степен бакалавър в „Технически университет“ София, специалност „Промишлена топлоенергетика“ и магистър по „Ядрена енергетика“ в същия университет.

До 2019-а година работи в община Мизия като специалист „Европейски програми, проекти, етнически въпроси, европейски програми и спорт“. Днешната му месторабота е в „АЕЦ Козлодуй“.

Ще работи за приемственост, прозрачност, толерантност и уважение към гражданите на община Мизия.