Сабахтин
Даиб
66

Руен - преференция №106

РОДЕН 07.06.1960 ГОДИНА
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
РАБОТИ В охранителна фирма в Слънчев бряг като охранител.