Сева
Памукчиева
Член на Националния съвет на Да, България
13

Сева Памукчиева е завършила Американския колеж във Велико Търново, а след това право във Великотърновския университет. По време на обучението си участва в различни научни студентски програми. В продължение на една година е стажант в администрацията на Парламента, където се занимава с изготвяне на законодателни проучвания, анализиращи нормативни актове на държавите от ЕС. Нейната работа се фокусира върху немскоезичното законодателство. Преминала е обучение по програма Еразъм в Университета в Трир, Германия.
Част е от първия отбор на ВТУ в най-голямото състезание по международен търговски арбитраж в света, а днес е част от екипа треньори.
Адвокат от Великотърновската адвокатска колегия, практикуваща в областта на гражданското право и процес.
Председател е на Местната организация на „Да, България!” във Велико Търново и член на Националния съвет на “Да, България!”. Член е на Младежката организация на партията. Участва в тематична работна група по Правосъдие.
Владее английски и немски език.