Станислав
Бъчваров
66

Средец - преференция №102

Роден в гр. Средец на 12.02.1997г.
Завършва висше образование в Софийски университет, специалност Социология и международни отношения.
Семейно положение-неженен.
Месторабота-Институт за стратегически изследвания „Контекст“