Станислав
Сашков Петков
14

Стара Загора - преференция №117

Станислав Петков е млад предприемач с опит в търговската дейност и международния транспорт.
Роден е в град Чирпан през 1985 година, където завършва образованието си. Станислав е убеден в нуждата от дълбока реформа в правосъдната система, което според него е една от ключовите стъпки за постигане на реална демокрация и осигуряване на достойно бъдеще, чрез осигуряване на върховенство на правото