Стефан
Филчев Шопов
12

17 МИР - преференция №121

Стефан Шопов е завършил Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ специалност „Психология“. Продължава обучението си в същият университет и придобива магистърска степен по „Психология на управлението“. Също така е магистър по „Публична администрация“. 

Редовен член на „Дружеството на психолозите в Република България“.

Живял е над 10 години в чужбина. 

Семеен с едно дете.