Стефан
Киров
66

Панагюрище - преференция №112

Стефан Киров е роден на 26.03.1981-а година в с. Поибрене, община Панагюрище, в семейство с пет деца. Завършва основното си образование в с. Поибрене. През 1999-а година се жени и става баща. По-късно, като семеен и работещ, завършва вечерния техникум в Панагюрище като вечерен ученик. Работил е на позиции, изискващи повишаване на квалификацията и уменията – работа с офис-техника, електронни комуникации и работа с бази данни. Обучен е в защита на населението при кризи и аварии. Семеен , има едно дете.

За участие в предстоящите местни избори го мотивират неглижираните проблеми на малцинствата, липсата на възможности за узаконяване на жилищните сгради и усилия за подобряването на инфраструктурата и качеството на живот в кварталите с компактно ромско население.