Стефан
Трашлиев
66

Сунгуларе - преференция №102

Стефан Георгиев Трашлиев е роден през 1967. Завършил е Техникум по Индустриална Химия и Автоматизация на производството в хим. промишленост. По професия е начален педагог, учител по музика, среден специалист по автоматика, охранителна техника и дейност. В момента работи като начален учител в Основно Училище „Васил Левски“ в с. Прилеп, община Сунгурларе.

Неговата мисия в живота е да ограмотява, учи и възпитава.