Стоян
Мадин
66

Пещера - преференция №101

Казвам се Стоян Мадин и съм на 42 г. През 2005 г. завърших специалност Право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, след което последователно работих в Комисията за защита от дискриминация като младши експерт, Софийска районна прокуратура като прокурор (5 години) и Софийския районен съд като съдия (7 години). През 2016 бях командирован от българската държава за една година в Европейския съд за правата на човека в Страсбург като национален експерт. През 2018-2019г. завърших втората си магистратура в областта на човешките права и конституционно право в Университета на Тексас, САЩ. Напуснах съдебната система с ранг на съдия в Апелативен съд и с ясното намерение да работя в областта на наказателното право, човешките права, съдебната реформа и активно да съм ангажиран по теми важни за обществото. Понастоящем съм адвокат и изпълнителен директор на Фондация “Български адвокати за правата на човека”. Посветен съм и на научна работа като редовен докторант по Международно публично право в СУ ”Св. Климент Охридски” в катедра Международно право и международни отношения, където съм и хоноруван асистент. Участвал съм като експерт в множество организации, работещи в защита на основни човешки права и в работни групи по подготовка на законопроекти свързани с реформата на съдебната власт и правораздаването. Моето призвание е да съм активист и застъпник за хора в неравностойно положение, в защита на тези, които имат нужда. В личния живот, извън професионалната сфера съм безстрашен баща на две деца – Ема и Алек.