Стоянка
Бонова
66

Нова Загора - преференция №104

Стоянка Бонова е родом от Нова Загора, където завършва и средното си образование. Висшето – по българска филология, получава в Бургаския свободен университет. Има 20 години мениджърски опит – управление на екипи по продажби, бизнес развитие, клиентско обслужване и реализиране на редица успешни проекти в български и международни компании в продажбите и услугите. Към момента е и мениджър в петролна компания. Ще работи за решаването на здравните и инфраструктурни проблеми на Нова Загора, както и за привличането на инвестиции в общината