Свилен
Цонев Андреев

Ловеч - преференция №101

Свилен Андреев е политолог, магистър по “Дипломация и национална сигурност” от Великотърновския университет “Св. Св.Кирил и Методий”.

Работи в “Сдружение Знание-Ловеч” – една от водещите неправителствени организации в Централна Северна България. Фокусът на професионалната му дейност е свързан с ръководене на проекти в сферата на образованието и развитието на гражданското общество. Има 10-годишен опит като лектор и обучител по теми, свързани повишаването на гражданската активност, основно сред младежите. Автор е на политологични анализи в електронните медии.

Свилен вярва, че парламентарната република може да бъде възстановена и да заработи – факт, който 45-ото Народно събрание доказа в краткия си живот.

В следващия парламент Свилен ще работи за изграждането на добра комуникация с гражданското общество чрез създаване на работеща комисия за взаимодействие с неправителствените организации. Уверен привърженик е на идеята за съдебна реформа и постигане на реално разделение на властите, което за последните 12 години беше заличено.