Свилен
Цонев Андреев
12

Ловеч - преференция №102

Свилен Андреев е политолог, магистър по “Дипломация и национална сигурност” от Великотърновския университет “Св. Св.Кирил и Методий”. Народен представител в 46-ото Народно събрание от 11 МИР Ловеч. Член на Националния съвет на Движение „Да, България“.

Фокусът на професионалната му дейност е свързан с координиране на проекти в сферата на образованието, развитието на гражданското общество и младежко овластяване. Основният си опит придобива като част от екипа на “Сдружение Знание-Ловеч” – една от водещите неправителствени организации в Централна Северна България. Има 10-годишен опит като лектор и обучител по теми, свързани с повишаване на гражданската активност, основно сред младежите. Автор е на политологични анализи в електронните медии.

От октомври 2022-ра година, след успешно издържан изпит, Свилен е вписан като медиатор в регистъра към Министерство на правосъдието.

Свилен вярва, че парламентарната република може да бъде възстановена и да заработи единствено с разум и отговорност. Смята също, че е крайно време да спрем да се доверяваме на популистки проекти и да започнем да търсим отговорност на политиците.

В следващия парламент Свилен ще работи за изграждането на добра комуникация с гражданското общество чрез създаване на работеща комисия за взаимодействие с неправителствените организации. Уверен привърженик е на идеята за съдебна реформа и постигане на реално разделение на властите, което за последните 12 години беше заличено.