Танжу
Фетта
66

Кубрат - преференция №101

Танжу Фетта е роден на 24.04.1978-а година в Кубрат. Завършва “Социална педагогика” Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Има натрупан трудов стаж като управител в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в Кубрат.