Таня
Койчева Андреева
14

24 МИР - преференция №113

Д-р Таня Андреева е лекар, специалист по педиатрия и детска ревматология. Работи като консултант към детското отделение на УСБАЛ по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев” и като педиатър към групова практика. Тя е лекар-доброволец към център, подпомагащ деца и семейства от малцинствени групи. В хода на кариерното си израстване е работила в две университетски болници, частна болница и групова амбулаторна практика, което ѝ позволява да вникне детайлно в проблемите на здравеопазването, свързани както с превенция и профилактика, така и с лечението на заболявания в детска възраст.

От 2017 г. д-р Андреева е активист за изграждане на Национална детска болница, която да осигури възможно най-високия достижим стандарт на здравни грижи за българските деца. Вносител е на предложения за промени в наредбата за специализация, които да подобрят условията за кариерно развитие и да допренесат за задържане на младите лекари в България. Активен участник е в множество дискусии, конференции и кръгли маси за проблемите на детското здравеопазване в страната. Носител на наградата „Златна ябълка – Герой на децата – 2018“ на НМД за принос към благосъстоянието на децата, както и заедно с инициативата “За истинска детска болница” на подгласна награда „Човек на годината 2020“ за принос към правата на човека и правозащитността.

Качествено детско здравеопазване и изграждането на Национална детска болница са мечта на поколения педиатри в България. Д-р Таня (както я наричат малките ѝ пациенти) ще се бори за реализирането на тези мечти. Крайно време е детското здравеопазване да стане приоритет, и то не само на думи. Задържането на младите медици в България и решаването на кадровия дефицит са част от промяната на здравеопазването в страната, за които Д-р Андреева ще работи активно.

Д-р Таня е родена в Чирпан. Завършва средното и висшето си образование в София, където живее и до днес.