Теньо
Димов Арабаджиев
25

Стара Загора - преференция №103

Теньо Арабаджиев е финансист от частния сектор с опит в престижни международни компании. Има дългогодишен опит на позиции в сферата на финансовата отчетност и контрол. Член е Изпълнителния съвет на местната организация в Стара Загора.

Завършил е гимназията с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ в Стара Загора и Американскии университет в България в Благоевград с две специалности “Стопанско управление” и “Икономика”. Член е на Асоциацията на дипломираните експерт счетовдители (ACCA). Във времето се е ангажирал с различни доброволчески каузи като за подкрепата оказана на бежанец е удостоен с приза на общността „Добрият самарянин“. 

Теньо е готов да работи за постигане на по-голяма прозрачност и ефективност при разходването на държавни средства. Публичният контрол от активно гражданско общество е пречка за злоупотреби и същевременно мотивация за добро аргументиране на приходи и разходи.

Друг приоритет за него са политики свързани със социалното включване на уязими групи и равенството на половете. Българите можем да постигнем сериозни подобрения в стандарта си на живот, ако успеем да насочим потенциала на различните хора към реализирането на обединяващи каузи.