Теодор
Евгениев Антонов
25

Видин - преференция №104

Монтана - преференция №110

Теодор Антонов изпълнява длъжността Председател на общински съвет Медковец, Община Медковец, а от ноември месец 2019 г. и Председател съм на НПО „Агенция за регионално развитие 2015“. Като Председател на общински съвет успява да въведа изцяло електронна кореспонденция (безпартийна) с Районна прокуратура Монтана и Областна администрация Монтана, изцяло електронно разпространяване на постъпилите документи до общинските съветници и заинтересовани лица. 

Едно от големите му постижения, доказващи лидерските му способности е принуждаване на кмета, който управлява общината повече от 6 мандата да спазва реда и законовите разпоредби и за втора поредна година да внася за разглеждане в ОбС Медковец отчет за изпълнените решения на ОбС Медковец.

Като Председател на НПО „Агенция за регионално развитие 2015“ и в лично качество след серия от анализи и многобройни сигнали до компетентните органи Прокуратура на Република България, ДАНС и т.н., Теодор постига успех с осъдителна присъда на корумпиран кмет (споразумение по НДОХ 2960/2020 на Специализирания наказателен съд )

Теодор е идеалист, който ще работи в следващия парламент в две основни насоки: 

  • прекъсване на хартиената кореспонденция и въвеждане на изцяло електронно управление, с цел щадене на природните ресурси, а там, където е невъзможно, Теодор ще се бори за използването на изцяло рециклируеми материали.
  • Прекъсване на порочните корумпирани практики в местното и националното управление

Теодор е роден в гр. Монтана в семейство на лекари, които са възпитали в него чувство на безгранична справедливост и морални устои. Теодор има брат, което е развило допълнително чувството за защита и справедливост.

Женен с две деца, Теодор е член на стабилно семейство, в което господари са любовта и грижовността.

В „Зелено Движение“ Теодор Андонов вижда подходящият инструмент за подпомагане на държавните и местните структури за постигане на екологичните цели на България, както и неговите собствени. Желанието за по-чиста околна среда и осигуряване на нашите деца на свят, в който могат спокойно да пият вода от реките и да ядат плодове от горите и полята предизвиква Теодор да търси решение за подпомагане на света при борбата срещу замърсяванията на околната среда. Ще се бори срещу корупцията в малките феодални общински владения и страха от потисничеството от властимащите.

“Където има желание – има възможност. Където няма желание – има оправдание!”