Теодор
Стойчев Михайлов
14

23 МИР - преференция №114

Теодор Михайлов е роден в Бургас преди 50 години. През втората половина от тях се занимава с реклама, журналистика и продуцентство. Гордее се, че е сред учредителите на “Да, България!” и че през годините е подкрепял и участвал в много граждански инициативи като “Референдум за дистанционното гласуване в България” и “Правосъдие за всеки”. Яростен радетел е за свободата на словото и вярва, че 111 място има пряка връзка с това, че сме най-бедната и корумпирана страна в ЕС. Има изострено чувство за справедливост и участието му в политическия живот е задвижвано от желание за изграждане на цивилизовано и демократично общество, каквото заслужаваме да бъдем. Убеден е, че конструкцията на “сарайския модел” на фасадна демокрация може да бъде разрушена само с общите ни усилия, които като граждани трябва да полагаме всеки ден, а не само на избори.