Тодор
Георгиев Еленков
14

Плевен - преференция №107

Тодор Георгиев Еленков е завършил френска филология – степен магистър. Бивш заместник-кмет на Община Плевен. Женен с две деца.