Тони
Якимов Лучански
30

Кюстендил - преференция №105

Тони Лучански е активен участник в обществения и политически живот на родния си град Кюстендил от началото на демократичните процеси в България. С дългогодишен опит и професионални познания като мениджър работи в сферата на образованието, културата и социалната дейност. От основаването на ДСБ е член на местната организация в Кюстендил.

Завършил е инструменталния факултет специалност “Виола” в Музикалната академия ,,П. Владигеров” в София и второ висше образование мениджмънт и маркетинг в Българо-френския икономически институт ,,Марком”.

Като акценти в кампанията си освен националните приоритети, залегнали в предизборната програма на “Демократична България”, Лучански поставя и два важни проблема, свързани с ускореното  икономическо  развитие на областта и региона. Първият е изграждане на трансграничната магистрала София-Скопие по т.н. Коридор номер 8, за което инициира и гражданска подписка. Вторият е изграждането на свободна икономическа зона в региона. Реализирането на тези два приоритета ще доведе до привличането на чуждестранни инвестиции и разкриването на хиляди нови работни  места.