Цветанка
Стойчева Стоянова
66

Алфатар (Област Силистра) - преференция №101

Кандидат за общински съвет

Приоритети за работа в общинския съвет:

– Осигуряване  прозрачност в управлението на община Алфатар
– Осигуряване на по-добро качество на живот на населението на територията на община Алфатар
– Съхраняване на природното, културно и историческо наследство.

Цветанка Стоянова притежава бакалавърска степен по „Информатика“ от Шуменския университет и магистърска степен по „Управление на проекти“ и “Финанси и Банково дело“ от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, както и професионална квалификация за учител от Русенски университет “Ал. Кънчев”.

От 1999 до 2012 година живее и работи във Великобритания, където е придобила мениджърски опит в управлението на фирми и работа с хора в различни сфери – сигурност, мода, бързо хранене и др. През 2012 година се завръща в родния си град. Придобива административен опит като служител на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Алфатар, както и в работата си в Съвместния секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България в гр. Кълъраш (Румъния). Понастоящем е служител във фирма за международен транспорт. Занимава се с бутиково земеделие.