Валентин
Александров Ройнов
25

17 МИР - преференция №104

Магистър по Право от ПУ “Пловдивски университет”. Член на адвокатски съвет към Адвокатска колегия – гр. Пловдив. Дългогодишен опит в сферата на правото. Лична кауза: Върховенство на закона, възстановяване на нормалността и адекватността на законотворчеството, борба с монополите.