Валентин
Александров Ройнов
30

16 МИР - преференция №117

17 МИР - преференция №103

Магистър по Право от ПУ “Пловдивски университет”. Член на адвокатски съвет към Адвокатска колегия – гр. Пловдив. Дългогодишен опит в сферата на правото. Лична кауза: Върховенство на закона, възстановяване на нормалността и адекватността на законотворчеството, борба с монополите.