Васил
Герлимов
66

Стара Загора - преференция №114

Васил Герлимов е хореограф-режисьор, фолклорист, критик, творец. Академик на Българска академия на науките и изкуствата. Иноватор e в сферата на българския фолклор – преплита автентичния образец на традиционната култура с пъстроцветните багри на съвременния изказ. Има дългогодишен опит в продуцирането и мениджмънта на съвременно изкуство. Преподавател в България, организатор и участник в семинари съвместно с фолклористи от Америка, Австралия, Бразилия, Мексико, Канада, Япония, Германия, Франция, Испания, Холандия, Дания, Белгия и други. Гостува на семинари в Оксфорд – Англия, Токио и много други градове на Япония. Негови авторски постановки се разучават във Варненски свободен университет „Черноризец храбър“ и в „Институт по изкуствата“ в град Есен – Германия.

Впечатлен от акцента в предизборната платформа на „Демократична България“ – обединение, Герлимов припознава идеите като свои и вярва, че със своят опит може да допринесе за изпълнение на политиките в област „Култура“. Убеден е, че България се нуждае от законодателни промени, част от които следва да защитят авторските права на хореографите. Негов личен приоритет е българската национална култура, поради факта, че България притежава едни от най-богатите обредни традиции, музикален и танцов фолклор в света.

Васил Герлимов ще работи за създаването на възможности и среда за изява на творчески произведения с българска тематика във всички области на изкуство, включително опери, театри. Той смята, че това е начинът да се съхрани българската национална психология и духовно единение на българите по целия свят. Той ще работи и за създаване на политики за съхраняването и развитието на българското творчество и култура, като част от възпитанието на поколенията и просперитета на нашата страна.