Василиса
Павлова Валеова
23

Благоевград - преференция №108

Д-р инж. Василиса Павлова е от Благоевград и е завършила средното си образование в МГ “Акад. С. Корольов“, Благоевград и магистратура в ТУ София (ВМЕИ) – инж. „Компютърни системи“.

Има квалификация – “Учител по информатика“ от ЮЗУ “Н. Рилски“, Благоевград, а от 2018 г. със защитена докторска степен по „Методика на обучението“ на тема: „Интегриране на тримерно моделиране чрез изграждане на разширена реалност в технологичното обучение“.

Работила е като Системен оператор в ЗПК ”Орел” АД – клон Благоевград, а след това като учител по Информатика и ИТ в ЕГ ”Акад. Л. Стоянов”, Благоевград, като в същия период е и хон. асистент III н. ст. по ИТ в ЮЗУ ”Н. Рилски”, Благоевград.

Осемнадесет години работи като – старши експерт по Информатика и Информационни технологии в РУО (Регионално управление на образованието) Благоевград.От 2016г. до този момент е асистент в ЮЗУ “Н. Рилски“, Благоевград в Технически факултет.

От 28.11.2019г до 05.04.2021г е заемала длъжността – Заместник кмет по култура и хуманитарни дейности в Община Благоевград.

Има над 20 публикации в национални и международни списания.

Областите й на експертиза са в сферите на образованието и прилагането на иновациите и реформите в административната дейност и социалните услуги.