Василиса
Павлова
66

Благоевград - преференция №103

Д-р инж. Василиса Павлова е от Благоевград, завършила е Математическата гимназия. Магистър “Компютърни системи и технологии” от ТУ – София, доктор по “Методика”, с професионална квалификация по “Икономика и мениджмънт” и множество специализации.

С над 20-годишна експертиза в сферата на средното и висшето образование, с дългогодишен опит на ръководни и експертни длъжности в държавната и в общинската администрация.

Работила е 7 години като учител по ИТ в ЕГ – Благоевград, 18 години като старши експерт по ИТ в Регионално управление на образованието – Благоевград, 2 години като заместник кмет по култура и хуманитарни дейности на община Благоевград и от 8 години е главен асистент в ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград.

Член е на национални и международни научни организации, експертни съвети и научни колегии в списания. Автор на 28 научни публикации в национални, международни списания и конференции и на учебни помагала. Университетски преподавател и PROJECT MANAGER в софтуерна фирма.

Вярва, че Община Благоевград има потенциал да подкрепи образователните и културните си институции и да осигури на младите хора заслуженото качествено образование и култура.