Венцислав
Георгиев
66

Плевен - преференция №130

Венцислав Георгиев е роден в гр. Плевен на 13.09.1961 г. Машиностроител и собственик на ремонтна работилница в с. Буковлък. Силно ангажиран с развитието на Плевен и околните села по отношение на екологията и незаконното строителство.