Венцислав
Илиев Михайлов
11

25 МИР - преференция №111

Венцислав Михайлов повече от 40 години работи в областта на водоснабдяването у нас и в чужбина – Либия и Нигерия. Роден е на 17 май 1956 г. в Габрово. Завършва ВИАС през 1982 г. В България е бил отговорен сътрудник в екипи на фирмите Сафеж – Франция (в сътрудничество с МРРБ по политиките за модернизиране на ВиК сектора), Вавин – Холандия, ГКВ Консулт – Германия и Мотмакдоналд – Англия по инфраструктурни проекти с международно финансиране. Бил е зам.-генерален Директор на ВиК София – град със значителен принос за преодоляването
на водната криза в столицата през 1995 г. Участвал е при разработването и приемането на Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги.
В 43-то Народно събрание е нещатен сътрудник към Комисията по Регионално Развитие. От 2017 до 2020 г. е главен сътрудник в Оперативна програма „Околна Среда“ към МОСВ.