Веселин
Калановски
66

София - преференция №118

Последните четири години е общински съветник. Основната му дейност е в Комисиите по Образование, култура, наука и културно многообразие; Децата, младежта и спорта; Фондация „София – Европейска столица на спорта”. Притежава 39 години сценичен опит, участвал е в десетки филмови и телевизионни продукции и предавания. Бори се и ще продължи да се бори за развитие на културата и културните институти в София, за опазване на паметниците на културата, за развитие на връзките с гражданското общество, премахване на тоталитарните символи от столичната градска среда.