Веселина
Росенова Божинова
66

Бургас - преференция №119

Кандидат за Общински съветник

Приоритети за работа в общинския съвет:
– По-ефективно привличане на младите хора в местното самоуправление
– Дигитализация на публичните услуги
– Реализиране целите на Зеления преход, за опазване на бургаските езера и културното и историческо наследство.

Веселина Божинова работи в сферата на комуникациите като медиен анализатор и изследовател на потребителското поведение в една от най-големите комуникационни компании. Работила е в Европейския парламент към секретариата на парламентарната група на Зелените, била е изследовател в областта на европейското законодателство за пруденциален надзор и мерките срещу изпирането на пари.  Има юридическо образование и ИТ специализация. Тя е изявен младежки лидер и правозащитник, координатор по въпросите на равнопоставеността към Европейската федерация на младите зелени. През 2023 г.  преминава обучение по местно общностно развитие в САЩ като като стипендиант на Държавния департамент. Има голям опит в работата в мултикултурна среда, владее свободно английски и италиански, ползва испански и сръбски език.