Веселина
Стефанова Александрова
14

16 МИР - преференция №108

Веселина Александрова е родена и живуща в Пловдив. Средното си образование завършва в Езикова гимназия „Пловдив“ с английски език. Висшите си образования завършва в ПУ „Паисий Хилендарски“ – бакалавър по „Международни икономически отношения“ и магистър по „Право“. Работи като адвокат от вписването си в регистъра на Адвокатска колегия Пловдив през 2007-а година до днес, с насоченост – облигационно и корпоративно право. Политическият ѝ път започва със създаването на Да, България през януари 2017-а година, като понастоящем е общински съветник в Пловдив с мандат 2019-2023-а година. През 2021-а година завършва Академията за жени в политиката, организирана от The Alliance of her с подкрепата на Friedrich Nauman Foundation, European Liberal Forum и Европейския парламент.

Веселина Александрова е сред най-активните дейци за спасяването на Пловдивския панаир от пълното му придобиване от страна на Георги Гергов.