Виктор
Чаушев
66

София - преференция №139

Професионалният му опит е свързан с разработването на комплексни анализи за оптимизация на обществения транспорт. От 2022 г. е съветник на министъра на транспорта и съобщенията, като отговаря за транспортния компонент от Националния план за възстановяване и устойчивост и за реформите в обществения транспорт. Ще работи за реформа в обществения транспорт и за актуален транспортен модел на София, който да отчита съвременните нужди на населението.