Владимир
Хаджийски
66

Благоевград - преференция №126

Владимир Георгиев Хаджийски работи за модернизиране и предоставяне на качествени административни услуги и комплексно административно обслужване на граждани, юридически лица и институции. Основен акцент в дългогодишния му опит е прилагане на мерките и направленията по програмите на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз за развитие на селските райони, с ресори: Агроекология, Биологично земеделие, Административно управление и човешки ресурси. Магистър е по “Екология и опазване на околната среда”, както и по “Национална сигурност” от Академия “Г. Раковски”.

Основни приоритети:

  • Развитие на селските райони, земеделие и гори
  • Гражданско участие в управлението на града.
  • Комплексно административно обслужване в държавните институции на територията на Общината