Владимир
Милушев
66

Благоевград - преференция №111

Владимир Евгениев Милушев има дългогодишен опит в опазването на околната среда и подпомагане на местните общности за устойчиво развитие. Одитор по устойчиво стопанисване на горите. Сертифициран инструктор по стратегическо планиране и оценка на ефективността в природозащитата. Активен участник в граждански инициативи за опазване на природа. Магистър по „Стопанисване на горите“.

Приоритети за работа в общинския съвет:

  • Здравословна и чиста околна среда
  • Прозрачно управление и гражданско участие 
  • Устойчиво местно развитие