Владислав
Димитров Иванов
12

Велико Търново - преференция №108

Владислав Иванов е роден през 1971 г. в Свищов. Ще работи за това Велико Търново да е еднакво удобен и приятен за гражданите и за гостите му. За целта е нужно реорганизиране, подобряване и създаване на нова физическа и дигитална инфраструктура, отговаряща на стандартите и технологичните възможности на 21 век.