Владислава
Тошева Лакова
25

Враца - преференция №101

Владислава Лакова е областен председател на ДСБ-Враца. Има магистърска степен „Счетоводство и контрол”, специализация „Здравен мениджмънт”. Заместник председател на Общински съвет – Враца от Демократична България. 3 мандата заместник председател на Общински съвет – Враца. Директор на агенция Враца към „Застрахователно дружество Евроинс“ АД, 13-та година, преди това – директор на Дирекция в Областна администрация-Враца. Семейна, със син и дъщеря.
Владислава вярва, че българите в родината и отвъд нейните граници могат да обединят усилията, волята и таланта си за изграждане на единна, сигурна и сплотена нация, за по-добро бъдеще. Убедена е, че хората от област Враца са двигател на тези възможности за промяна и са непреодолим фактор за всеки политик.