Яни
Димитров Георгиев
14

Бургас - преференция №114

Яни Георгиев е роден през 1980-а година в Бургас. IT специалист и бизнесмен, участвал в множество каузи и инициативи в Бургас, допринесли за един по-добър град. Политически актвист и демократ, чиито приоритети включват разрешаване на проблемите с транспорта и паркоместата, парализиращи града, създаване на условия за привличането и задържането на младите хора в града, подобряване на бизнес климата и създаване на нови възможности за външни инвестиции, подобряване на условията за туризъм в града и областта, подобряване качеството на живот и възможностите за рехабилитация и интеграция на децата с увреждания.