Явор
Трифонов Беров
11

16 МИР - преференция №111

Фотограф и активист на ДСБ от 2012г., председател на организацията в район Централен – Община Пловдив.