Захари
Георгиев Витанов
12

Благоевград - преференция №119

Захари Витанов е  компютърен инженер с дългогодишен професионален опит в сферата на технологиите. Работи успешно в иновативна българска ИТ компания. Роден е и живее в гр. Добринище. Има множество професионални постижения в областта на информационните технологии и спорта.

Благодарение на опита му с технологиите, последните години се е отдал на това, да намери решения на проблемите в родното си място и региона, като този  с мръсния  въздух, това как да създадем и да ползваме по-евтина и чиста енергия и да опазваме околната среда в региона.