Желязко
Милев
66

Нова Загора - преференция №106

Желязко Милев е родом от Нова Загора, където завършва и средното си образование. Инженер агроном от ВСИ-Пловдив. Завършва и „Банки и банково дело“ в УНСС. Решен е да работи за преодоляване недъзите от популисткото, некомпетентно и лобистко управление на община Нова Загора в последните 4 мандата. Подкрепя кандидатурата на Кремена Петрова за кмет и ще работи заедно с нея в общината за реализирането на нейната честна и ясна визия за развитие на Нова Загора.