Златко
Куртев
66

Силистра - преференция №103

Адвокат Златко Куртев е роден в гр. Силистра. Завършва право в СУ “Св. Климент Охридски“. В периода 1997-2000г. заема длъжността съдия в Районен съд Силистра. От 2000 г. и досега е адвокат в САК. Като част от Общински Съвет Силистра Златко Куртев защитава интересите на съгражданите си. През 2017 г Златко Куртев участва в учредяването на партията „Да, България!“, мотивиран от дейността на Христо Иванов за налагането на върховенството на правото в България. Той вярва, че това е пътят към безкористна политическа дейност в интерес на България.